• Home
  • > bierzmowanie

BIERZMOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE

 

Bierzmowanie określane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Od ludzi dojrzałych wymaga się odpowiedzialności, w tym przypadku – świadomego i konsekwentnego praktykowania wiary. To nie może być przymus (ze strony rodziny czy księdza), teatr czy pusta formalność. Młody człowiek, który chce otrzymać dary Ducha Świętego, pogłębiające więź z Bogiem i pomagające aktywniej żyć we wspólnocie Kościoła, musi przekonać innych, że jest osobą modlącą się, formującą sumienie i prowadzącą szczere życie sakramentalne (zwłaszcza poprzez regularną spowiedź i pełne uczestnictwo w Eucharystii).

 

 

Uwagi praktyczne odnośnie Sakramentu

   

    Spotkania formacyjne przed bierzmowaniem w naszej Parafii odbywają się zgodnie z ogłoszeniem. Na spotkanie składa się uczestnictwo w Mszy świętej oraz udział w konferencji. Spotkania są zapowiadane w ogłoszeniach. W czasie Wielkiego Postu kandydaci do bierzmowania uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz (w miarę możliwości) w niedzielnym nabożeństwie Gorzkich Żali.

 

   Czego wymaga się od kandydata do bierzmowania?

1. Udziału w katechezie szkolnej, która pozwoli pogłębiać wiedzę religijną.

2. Udziału w rekolekcjach zamkniętych przed bierzmowaniem.

3. Prowadzenia Indeksu Formacji Katolickiej.

4. Udziału w trzyletniej parafialnej katechezie dla kandydatów do bierzmowania, zwieńczeniem której jest egzamin z wiedzy religijnej oraz rozmowa z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania.

5. Udziału w życiu religijnym parafii, tj. uczestnictwo: w nabożeństwach październikowych i majowych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach, rekolekcjach parafialnych.

6. Przedstawienia uzupełnionego Indeksu – wiedza i praktyki religijne np. comiesięczna spowiedź.

7. Wybrania i dostarczenia metryki chrztu, jeśli ten sakrament przyjęty był w innej parafii niż aktualne zamieszkanie i przygotowanie do bierzmowania.

8. Udziału w próbach przed bierzmowaniem.

9. Udziału w nabożeństwie, podczas którego udzielany jest ten sakrament i radosne przyjęcie Darów Ducha Świętego.

 

    Istnieje możliwość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osoby dorosłe. W tym przypadku należy skontaktować się z Księdzem Proboszczem i ustalić sposób przygotowania do przyjęcia tego sakramentu.

 

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat bierzmowania:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1285-1321.

 

Obowiązujące normy prawne wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Księga IV „Uświęcające zadania Kościoła, Część I „Bierzmowanie”, kan. 879-896.