• Home
  • > Akcja Katolicka

AKCJA KATOLICKA

    Pierwsze próby powołania Akcji Katolickiej (AK) w Kraczkowej miały miejsce jeszcze za czasów proboszczowania ks. Jana Wołosza - niestety - nieskuteczne. Z nowym zapałem Kraczkowianie przystąpili do powołania Akcji Katolickiej w jesieni 1998 r. - kiedy proboszczem został Ks. Mieczysław Bizior. Istotę i zadania AK przybliżył w homilii odpustowej Ks. Józef Niżnik - Diecezjalny Asystent AK. Od tego momentu rozpoczęły się comiesięczne spotkania osób zainteresowanych wstąpieniem do AK. Po okresie kandydackim Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) w Kraczkowej został powołany dekretem Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika w dniu 20 maja 2000 roku. Pierwszym Prezesem POAK został mianowany P. Tadeusz Buk a Asystentem Kościelnym Ks. Proboszcz. Na początku swojego istnienia POAK liczył 22 członków. Spotkania AK odbywają się systematycznie 16 dnia każdego miesiąca. Członkowie POAK uczestniczą wtedy w wieczornej Mszy Świętej dla której przygotowują oprawę liturgiczną. Po Mszy Świętej modlą się na różańcu papieskim podarowanym przez osobistego sekretarza Ojca Świętego Ks. Prałata Mieczysława Mokrzyckiego. Po tej modlitwie w świetlicy parafialnej Arka odbywa się zebranie zgodnie z przyjętym na Zarządzie porządkiem obrad. Ponadto organizowane są spotkania dodatkowe: opłatek, Mikołaj, Święcone.

    Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków AK w latach 1999/2000 gruntownie odremontowano budynek byłej organistówki. Dzięki pracy członków i sympatyków AK budynek został doprowadzony do stanu używalności. Wielu parafian wspierało remont własną pracą, ofiarując materiały budowlane i instalacyjne. 30 września 2000 roku Asystent Diecezjalny Ks. Józef Niżnik uroczyście poświęcił "Arkę". Obecnie "Arka" służy wspólnotom parafialnym, które tutaj organizują swoje spotkania oraz kraczkowskiej młodzieży. 28 stycznia 2001 roku na dorocznym spotkaniu Rady Diecezjalnego Insytutu Akcji Katolickiej, POAK w Kraczkowej gościł: Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, Asystenta Diecezjalnego Józefa Niżnika, wielu księży z okolicznych parafii oraz prezesów POAK z całej Archidiecezji - ok. 200 osób.

Ks. Arcybiskup po Mszy Św. odwiedził "Arkę", a następnie w Szkole Podstawowej uczestniczył w roboczej części dorocznego spotkania DIAK-u.

     Corocznie w maju członkowie POAK pielgrzymują do Strachodciny - miejsca narodzin i szczególnego kultu Św. Andrzeja Boboli, patrona Polski i Akcji Katolickiej.

Uczestniczą także w pielgrzymkach do Częstochowy i kalwarii Pacławskiej oraz w spotkaniach formacyjnych Zarządów POAK i rekolekcjach dla członków AK. W swoich środowiskach dają świadectwo prawdziwie chrześcijańskiego życia i aktywnego udziału we wszelkich pracach remontowych, i porządkowych na terenie parafii. Ich ogromne zaangażowanie było widoczne podczas przygotowań do peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Postawa członków POAK mobilizuje i zachęca innych parafian do większego zaangażowania się w życie religijne i materialne parafii. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w życiu AK na terenie naszej parafii zapraszamy na spotkania - 16 dnia każdego miesiąca.