• Home
  • > Ministranci

MINISTRANCI

 

 

10 przykazań dobrego ministranta

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Modlitwy ministranta

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię "Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją".
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
oczy moje zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.

I spraw aby wielu chłopców, a przynajmniej jeden z nas został Twoim Kapłanem.

Spraw aby wiele dziewcząt a przynajmniej jedna z nich stała się siostrą zakonną.

Jezu Boski Mistrzu zmiłuj się nad nami.

Niepokalana Matko i Święty Mikołaju módlcie się za nami.

Amen.

 

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

I spraw aby wielu chłopców, a przynajmniej jeden z nas został Twoim Kapłanem.

Spraw aby wiele dziewcząt a przynajmniej jedna z nich stała się siostrą zakonną.

Jezu Boski Mistrzu zmiłuj się nad nami.

Niepokalana Matko i Święty Mikołaju módlcie się za nami.

Amen

Króluj nam Chryste.