• Home
  • > I komunia święta

I KOMUNIA ŚWIĘTA

INFORMACJE OGÓLNE

 

I Komunia Święta dzieci w naszej parafii odbywa się zgodnie z wyznaczonym i opublikowanym terminem.

 

 

 

Uwagi praktyczne odnośnie Sakramentu

   

   W zakresie przygotowania do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej przypomina się o obowiązku przestrzegania w tym zakresie norm Synodu Archidiecezji Przemyskiej (statuty 273, 347 oraz Instrukcja z Aneksu 27).

 

1. Każda parafia Archidiecezji organizuje i prowadzi katechezę parafialną dla dzieci, aby ich przygotować do świadomego, pełnego i aktywnego uczestnictwa we Mszy świętej i owocnego korzystania z sakramentu pokuty.

2. Pierwsza spowiedź i pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy św. winna mieć miejsce zasadniczo we własnej parafii, która jest po rodzinie podstawowym środowiskiem rozwoju wiary. Tę zasadę należy corocznie (we wrześniu) przypominać, wiernym w ogłoszeniach parafialnych. Duszpasterze nie sugerują rodzicom, możliwości dostania zezwolenia od własnego proboszcza, na celebrację tych sakramentów poza parafią, aby wzajemnie nie utrudniać sobie pracy duszpasterskiej i nie przyczyniać się do osłabiania więzi wiernych z własną parafią.

3. Gdyby zachodziła konieczność, dla uzasadnionych racji, aby uroczystość I Komunijna odbywała się poza parafią, ksiądz proboszcz po wysłuchaniu argumentów rodziców i przeprowadzeniu duszpasterskiej rozmowy, udziela pisemnego pozwolenia na samą tylko uroczystość. Natomiast przygotowanie dzieci do I spowiedzi i Komunii powinno odbywać się we własnej parafii.

4. Każda parafia prowadzi spotkania katechetyczno – formacyjne dla dzieci i ich rodziców.

5. Zadania rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św.:

- wspólna wieczorna modlitwa rodziców z dzieckiem i za dziecko;

- systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych mszach świętych;

- kierowanie się w życiu codziennym zasadami dekalogu;

- rozmowa z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez;

- pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii;

- pomoc dziecku w rozwoju moralnym, aby normy moralne znało i zachowywało z wewnętrznego przekonania a nie tylko ze względu na rodziców i otoczenie; – codzienne świadectwo życia z wiary;

- wychowywanie do życia w prawdzie i miłości;

- troska o sprzyjający klimat dla harmonijnego rozwoju dziecka.