SCHOLA

Śpiewajcie panu pięśń nową,

śpiewajcie panu, wszystkie krainy!

śpiewajcie panu, błogosławcie jego imię,

z dnia nadzień głoście jego zbawienie!  (ps 96,1-2)

 

 

 

ZASADY  SCHOLI  LITURGICZNEJ

1. Kocham Pana Boga i śpiewam dla Jego chwały.

2. Służę Chrystusowi Panu w ludziach.

3. Stale rozwijam w sobie Boże życie.

4. Pracuję nad swoim charakterem i czuwam nad czystością serca i duszy.

5. Staram się dobrze poznawać i przeżywać obrzędy liturgiczne.

6. Kocham swoją Ojczyznę, modlę się za Nią, służę Jej rzetelną pracą.

7. Jestem dobrą córką i siostrą (dobrym synem i bratem).

8. Dokładam wszelkich starań, by wnosić wszędzie prawdziwą radość.

9. Przez swoją pilność i sumienność staję się przykładem dla innych.

10. Moim wzorem Jest Niepokalana Matka Zbawiciela. Naśladuję Jej dobroć, pokorę i Miłość.

 

 

 

 

Jeśli Bóg dał Ci talent, to nie wolno go zakopać w ziemi i zmarnować.

Niech służy innym, a przede wszystkim Bogu.