• Z wielka wdzięcznością  i szczerym podziękowaniem od mieszkańców

    wioski Gam przesyłam zdjęcia ufundowanej przez mieszkańców Podkarpacia

    studni.


  • 10 kwietnia przeżywaliśmy 14 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Po Mszy św. odprawianej w intencji Ojczyzny przy Tablicy Smoleńskiej odbył się Apel Pamięci. Zostały także złożone biało-czerwone wiązanki oraz zapalone znicze.


  • Wielki Czwartek w Archidiecezji Przemyskiej jestdniem wręczania  odznaczeń kościelnych.  W Wielki  Czwartek, 28 marca 2024 roku wśród odznaczonych znałazł się  nasz ks.proboszcz, który otrzymał przywilej EXPOSITORIUM  CANONICALE /w skrócie EC/. Taki sam przywilej otrzymał również nasz rodak ks.Tomasz Ruszel i dawny wikariusz ks. Jacek  Zarzyczny.